Cursus : Leven met bezieling... Vanuit de ziel...  Lichaam, hart & ziel verbinden.

 

Je wordt je meer en meer bewust van de aanwezige diepgaande verbinding, van je innerlijke essentie en het doel in je leven.  Het omvat het begrijpen en cultiveren van je hart en ziel en het integreren van diepgaande betekenis en passie in alles wat je doet.

 

Waar werken we concreet aan tijdens deze cursus :

  • Bewustzijn van Innerlijke Essentie:

Het begint met het ontwikkelen van een dieper bewustzijn van wie je werkelijk bent, los van externe verwachtingen, sociale normen en oppervlakkige identificaties. Het gaat erom jezelf te begrijpen op een dieper niveau, je sterke punten, waarden en wat je innerlijk drijft. Je voelt je bevrijd en dit gevoel is op ieder moment aanwezig.

 

  • Luisteren naar je Intuïtie:

Het ontwaken van de ziel omvat het luisteren naar je intuïtie en innerlijke stem. Dit betekent het ontwikkelen van het vermogen om te onderscheiden wat echt resoneert met je diepste zelf en wat slechts oppervlakkige afleidingen zijn. Je kan beter beslissingen nemen en vooral sneller

 

  • Leven in Overeenstemming:

Leven met bezieling houdt in dat je je leven in overeenstemming brengt met je innerlijke waarden, passies en doelen. Het gaat erom keuzes te maken die je ziel voeden en vreugde, vervulling en zingeving brengen, zelfs als dat betekent dat je soms tegen de stroom ingaat.

 

  • Gemakkelijker kunnen loslaten en bevrijden van blokkades

 

  • Zelfontdekking en Groei:

Het ontwaken van de ziel vereist voortdurende zelfontdekking en persoonlijke groei. Het omarmen van uitdagingen en het overwinnen van obstakels kunnen je helpen te evolueren en je diepere potentieel te realiseren.  Je ervaart authentieke gevoelens en gedachten

 

  • Verbondenheid met het Universum:

Leven vanuit de ziel houdt ook in dat je je verbonden voelt met iets groters dan jezelf, of dat nu spiritueel, filosofisch of op een andere manier is. Dit kan een gevoel van eenheid, empathie en compassie met anderen en de wereld om je heen bevorderen.

 

  • Creativiteit en Expressie:

Bezieling komt vaak tot uiting door creatieve expressie. Dit kan kunst, muziek, schrijven, dans of andere vormen van zelfexpressie omvatten die je in staat stellen je innerlijke wereld te uiten en te delen met anderen.

 

  • Mindfulness en Aanwezigheid:

Leven met bezieling vereist ook het cultiveren van mindfulness en aanwezigheid in elk moment. Het gaat erom bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en acties . Altijd rustig en beheerst. 

 

Een reis van zelfontdekking, bewustzijn, verbinding en uitdrukking van je authentieke zelf in alles wat je doet. Het gaat over het vinden van betekenis en vreugde in je leven door te leven in lijn met je diepste waarden en passies.


Lichaam, hart en ziel in alignering brengen is een mooi en dankbaar proces en we bieden je graag onze hulp aan via deze intensieve cursus van 10 modules, verspreid over 10 dagen. 

Je vindt alle informatie & mogelijkheid tot inschrijven op www.zielsverbinding.net