Licht & Geluid, sleutels van onze werkelijkheid

Lezing door Erik Tanghe

Licht is een wonderlijke trilling die ons in staat stelt deze werkelijkheid te ervaren.
QED of Quantum electro dynamica is de wetenschap die de interactie bestudeert tussen licht en materie en het gaat hier over heel wat meer dan enkel weerkaatsing van dat licht op een voorwerp.. Zonder licht is er geen realiteit, geen materie, geen gedachten want gedachten zijn electrische impulsen in onze hersenen en electriciteit is simplistisch gezegd niet meer dan licht dat zich doorheen een draad voortplant.. Doordat licht geen tijd ervaart, heeft het slechts een kleine invloed op deze werkelijkheid omdat het niet tijd en ruimte gebonden is. Daarom heeft een initiele gedachte niet veel invloed op onze omgeving.
De intentie of de omzetting naar een fysieke impuls heeft dat echter wel.
Bovendien worden onze gedachten wel gebruikt om quantumfysisch mogelijkheden te creëren in deze holografische werkelijkheid maar die mogelijkheden reageren enkel op vibraties die resoneren met die ruimte – tijd werkelijkheid.
Eén van die tijdsgebonden vibraties zijn emoties en intenties.
Een ander is geluid.. en O wat is geluid interessant om in te zetten voor gezondheid maar ook voor het aanpassen van jouw werkelijkheid.
En als we dan weten dat licht ook kan omgezet worden naar geluid dan wordt het wel heel interessant.

Meer info op https://whitelight-healing.com/nieuws.html

 

Praktisch :

Woensdag 22 november om 19u30

Vredezaal, Klapgat 1, 3150 Haacht

Inkom : 20 euro

Vooraf inschrijven via onderstaand formulier :